صنعت برق کشور پیشگام نبض فناوری ۰۸ آبان ۱۳۹۹

صنعت برق کشور پیشگام نبض فناوری

ایران شانزدهمین تولیدکننده و هجدهمین مصرف کننده برق جهان است و صنعت برق یکی از صنایعی به شمار می‌رود که نقش بسزایی در تولید ملی و اشتغال زایی ایفا می‌کند. صنعت برق علاوه بر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم، فعالیت‌های تولیدی در دیگر صنایع دارد و اگر صنعت برق فعال نباشد، امکان فعالیت صنایع دیگر که موتور محرکه هر کدام با برق تولیدی در صنعت برق و همچنین استفاده از تجهیزات تولیدی این صنعت می چرخد، وجود نخواهد داشت.