افزایش مقاومت و کاهش خوردگی ادوات صنعت برق با کمک فناوری نانو ۱۷ آبان ۱۴۰۱

افزایش مقاومت و کاهش خوردگی ادوات صنعت برق با کمک فناوری نانو

هر چند فناوری نانو در صنعت برق به طور گسترده وارد نشده است، ولی نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که نانو کامپوزیت‌ها و نانو لوله‌ها می‌توانند علاوه بر افزایش مقاومت ادوات صنعت برق، راه مناسبی برای پیشگیری از خوردگی این ادوات در اقلیم گوناگون ایران باشند.