پالایشگاه تهران با نانو پارس اسپادانا تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد ۲۰ دی ۱۴۰۱
برای تأمین تتراکلرواتیلن واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه تهران

پالایشگاه تهران با نانو پارس اسپادانا تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت پالایش نفت تهران با شرکت نانو پارس اسپادانا، با هدف تولید ۱۶۰ تن تتراکلرواتیلن در سال برای استفاده در واحد ایزومریزاسیون امضا شد.