دلیل اصلی شیوع کرونا در جایگاه های سوخت ۲۲ مهر ۱۳۹۹

دلیل اصلی شیوع کرونا در جایگاه های سوخت

در این زمینه نیاز به یک کار فرهنگی درست دارد که متأسفانه نه صدا و سیما و نه نشریه‌ها و نه دولت در این موضوع هیچ همکاری نکردند ودر تصمیماتی که می‌گیرند از نظرات کسانی که سابقه و تجربه دارند استفاده نمی‌کنند.