بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب  ناترازی مصرف گاز در فصل سرما داریم ۲۶ مهر ۱۴۰۱
وزیر نفت:

بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی مصرف گاز در فصل سرما داریم

وزیر نفت گفت: در سال جاری تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز و ایستگاه‌های تقویت فشار صورت گرفته و تولید حداکثری گاز از میادین مشترک و مستقل گازی با جدیت در حال دنبال شدن است تا در فصل سرما با کمترین مشکل در تامین گاز مواجه شویم.