اصفهان در معرض خشکی با حفر تونل ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
نماینده مجلس باتذکر شفاهی به روحانی:

اصفهان در معرض خشکی با حفر تونل

نماینده مردم اردل و فارسان با اشاره به اینکه اخیرا مسئولان اصفهان اقدام به حفر تونلی در استان کرده‌اند که به خشک شدن سفره‌های زیرزمینی و نابودی مناطق حفاظت شده می‌انجامد از مسئولین خواست که حفر این تونل را متوقف کنند.