“ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون” هم می تواند سالانه ۱.۵ میلیون مرگ را رقم بزنند! ۲۷ آبان ۱۴۰۱

“ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون” هم می تواند سالانه ۱.۵ میلیون مرگ را رقم بزنند!

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در هر غلظتی می‌توانند کشنده باشند و ممکن سالانه ۱.۵ میلیون مرگ و میر پیش از موعد در سراسر جهان را رقم بزنند.