سدهای مهمی که بیش از ۸۰ درصد ظرفیت آن‌ها خالی است+جدول ۲۹ دی ۱۴۰۱

سدهای مهمی که بیش از ۸۰ درصد ظرفیت آن‌ها خالی است+جدول

درحال حاضر ۱۷ سد مهم کشور درصد پرشدگی زیر ۲۰درصد دارند؛ در واقع بیش از ۸۰درصد ظرفیت مخازن این سدها خالی است.