اوضاع سدهای تهران خوب نیست/ ذخیره آبی پایتخت ۲۰ درصد از پارسال کمتر است ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

اوضاع سدهای تهران خوب نیست/ ذخیره آبی پایتخت ۲۰ درصد از پارسال کمتر است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در حال حاضر حجم ذخایر مخازن حدود 640 میلیون متر مکعب است و نسبت به سال قبل که این رقم 800 میلیون متر مکعب بوده است 20 درصد کسری را شاهدیم.