آلایندگی هر موتور سیکلت ۱۸ برابر  خودروی سواری  ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

آلایندگی هر موتور سیکلت ۱۸ برابر  خودروی سواری 

سخنگوی صنعت برق گفت: میزان انتشار آلاینده هر موتورسیکلت، بیش از 18 برابر یک خودروی سبک است .