موزه نفت‌سوزها در کرمان بازگشایی موقت شد ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

موزه نفت‌سوزها در کرمان بازگشایی موقت شد

موزه نفت‌سوزهای کرمان روایت‌گر گوشه‌ای از تاریخ این مرز و بوم (از عصر صفویه تاکنون) پس از حدود یک سال تعطیلی شامگاه یکشنبه با حضور بازدیدکنندگان مددجوی کمیته امداد و موزه داران به صورت موقت بازگشایی شد.