مذاکره با چینی‌ها برای توسعه میدان یادآوران ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

مذاکره با چینی‌ها برای توسعه میدان یادآوران

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از ادامه مذاکره با شرکت ساینوپک چین برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران خبر داد.