رونق گاز قطر با بحران بازار انرژی ۰۱ مرداد ۱۳۹۹

رونق گاز قطر با بحران بازار انرژی

در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های خصوصی مخصوصاً شرکت‌های آمریکایی مجبور شده‌اند توسعه ذخایر گاز طبیعی خود را به خاطر کاهش قیمت به تاخیر بیندازند، قطر می تواند سهم بیشتری در بازار گاز جهان به دست آورد.