ترکیه لوله‌گذاری برای انتقال گاز دریای سیاه را آغاز کرد ۲۰ تیر ۱۴۰۱

ترکیه لوله‌گذاری برای انتقال گاز دریای سیاه را آغاز کرد

دولت ترکیه لوله‌گذاری بخش عمیق خط لوله انتقال گاز میدان گازی ساکاریا در دریای سیاه را آغاز کرد.