آغاز عملیات حفاری چاه توصیفی-اکتشافی در میدان گازی بِلال ۱۴ تیر ۱۴۰۱

آغاز عملیات حفاری چاه توصیفی-اکتشافی در میدان گازی بِلال

مدیرعامل گروه پتروپارس از آغاز عملیات حفاری چاه توصیفی-اکتشافی میدان گازی بِلال خبر داد.