از میدان گازی ایران در دریای انگلیس چه خبر؟ ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

از میدان گازی ایران در دریای انگلیس چه خبر؟

شرکت انگلیسی سریکا انرژی از تولید قوی میدان گازی Rhum در دریای شمال که شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد در آن سهم دارد، خبر داد و اعلام کرد این میدان می‌تواند شرایط فعلی بازار را به خوبی سپری کند.