چوب حراج به جنگل های ایران در میدان ونک تهران ۱۲ مهر ۱۳۹۹
فروش خاک جنگل، کیلویی ۵۰۰۰ هزار تومان

چوب حراج به جنگل های ایران در میدان ونک تهران

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان اینکه خاک جنگل را کیلویی پنج هزار تومان در میدان ونک تهران به فروش رساندند، گفت: منابع طبیعی قابل وقف نیست.