دومین چاه میدان مشترک فروزان به نفت رسید ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

دومین چاه میدان مشترک فروزان به نفت رسید

مدیرعامل گروه پتروپارس از اتمام حفاری دومین چاه میدان نفتی مشترک فروزان با طول ۳۳۷۹ متری خبر داد.