گیلان منتظر بهره‌برداری از نفت و گاز خزر ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

گیلان منتظر بهره‌برداری از نفت و گاز خزر

بهره‌برداری از نفت و گاز خزر در میادین گیلان که طبق برآوردها حداقل بیش از ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد، یکی از مطالبات مردم این خطه کشور است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی میتواند چرخ توسعه منطقه را به حرکت درآورد.