حل مشکلات پیمان میدان نفتی آزادگان جنوبی در اولویت است ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان:

حل مشکلات پیمان میدان نفتی آزادگان جنوبی در اولویت است

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان و نمایندگان شرکت تکنو انرژی سپهر کیش (تسکو) در نشستی مشترک مسائل و موارد قابل پیگیری در طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی و شمالی را بررسی کردند.