پهلودهی، برداشت و صادرات هم‌زمان ۴ نفتکش میعانات گازی ۰۳ دی ۱۴۰۱
برای استمرار و پایداری تولید گاز در فصل سرد سال انجام شد

پهلودهی، برداشت و صادرات هم‌زمان ۴ نفتکش میعانات گازی

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی از پهلودهی چهار نفتکش به‌طور هم‌زمان در پارس جنوبی خبر داد و گفت: این عملیات برای نخستین‌بار به‌منظور جلوگیری از اختلال در تولید گاز کشور به‌ویژه در فصل سرد سال با موفقیت انجام شد.