دمای هوا در حوضه‌های آبریز از این هفته افزایش خواهد یافت ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
بر اساس پیش‌بینی موسسه تحقیقات آب؛

دمای هوا در حوضه‌های آبریز از این هفته افزایش خواهد یافت

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعلام کرد: دمای هوا در حوضه‌های آبریز اصلی و فرعی کشور از این هفته رو به افزایش خواهد گذاشت.