رزمایش قطع برق ۱۱ مرکز حیاتی استان تهران اجرا شد ۱۴ آبان ۱۳۹۸

رزمایش قطع برق ۱۱ مرکز حیاتی استان تهران اجرا شد

رزمایش آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی و راهبردی کشور، با فرماندهی شرکت توانیر در محل حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همزمان با پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل برگزار شد.