آمادگی ایران برای همکاری با اعضای شانگهای در انتقال و صادرات انرژی ۱۰ آذر ۱۳۹۹

آمادگی ایران برای همکاری با اعضای شانگهای در انتقال و صادرات انرژی

ایران با عنایت به موقعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ویژه خود که پیونددهنده مناطق گوناگون از جمله آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای غربی و خاورمیانه است و بین دریاهای مهم خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب واقع شده، آمادگی دارد به‌عنوان یکی از کانون‌های غنی انرژی و شاهراه‌های مواصلاتی منطقه با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ‌های برای پیشبرد اهداف اقتصادی مشترک از جمله انتقال و صادرات انرژی و ترانزیت کالا همکاری کند.