موفقیت محققان ایران در افزایش عملکرد صیفی‌جات و کاهش سموم با باکتری محرک رشد ۲۵ آذر ۱۳۹۹

موفقیت محققان ایران در افزایش عملکرد صیفی‌جات و کاهش سموم با باکتری محرک رشد

صادقی با تشکر از همکاری مهندس ابراهیم کریمی و مهندس محمد فتحی از همکاران پژوهشگاه و همچنین مهندس سعید عرب، مهندس مهدی سیل آبادی و محمد یوسفی از گلخانه‌داران پیشرو پیشوای ورامین که برای آزمایش‌های گلخانه‌ای نقشی حمایتی و صمیمانه داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد که با تولید انبوه و کاربرد این محصولات در بخش کشاورزی هم گامی عملی در افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت کشاورزان برداشته شود و هم با کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی وارداتی به حفظ محیط زیست و اقتصاد این بخش کمک شود.