ایران ۲۰ میلیون بشکه نفت ذخیره خود را روانه بازار کرد ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

ایران ۲۰ میلیون بشکه نفت ذخیره خود را روانه بازار کرد

موسسه کپلر که خدمات مربوط به ردیابی کشتی‌ها را ارائه می دهد اعلام کرد که ایران طی سه ماه گذشته ۲۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده خود را روانه بازار جهانی کرده است.