تاثیر دالان زنگزور بر سهم ایران از خزر/ ایجاد راه ابریشم نو بین چین و اروپا خطری برای تهران ۰۴ مهر ۱۴۰۱
تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر ؛

تاثیر دالان زنگزور بر سهم ایران از خزر/ ایجاد راه ابریشم نو بین چین و اروپا خطری برای تهران

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر اظهار داشت: اجرای دالان زنگزور بیش از هر چیزی می‌تواند اهمیت منطقه‌ای ایران را کاهش دهد، و ایران پتانسیل میانجی‌گری را از دست بدهد.