گرمای بلندمدت فعالیت پتروشیمی های اروپا را مختل می‌کند ۰۳ مرداد ۱۴۰۱

گرمای بلندمدت فعالیت پتروشیمی های اروپا را مختل می‌کند

موج گرمای طولانی‌ مدت در کشورهای مختلف اروپایی فعالیت‌ صنایع پتروشیمی اروپا را دچار اختلال می‌کند.