برقی شدن پنج هزار موتور سیکلت در امسال ۱۸ تیر ۱۳۹۹
معاون برق و انرژی وزیر نیرو:

برقی شدن پنج هزار موتور سیکلت در امسال

معاون برق و انرژی وزیر نیرو از برقی‌شدن پنج هزار موتور سیکلت در سال جاری خبر داد و افزود: تا پایان سال پنج هزار موتورسیکلت صنعت برق از بنزین‌سوزی تبدیل به برقی می‌شوند.