موضع عجیب مقام ارشد سازمان محیط زیست؛ “موتورسیلکت برقی” تأثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد! ۲۰ آذر ۱۴۰۱

موضع عجیب مقام ارشد سازمان محیط زیست؛ “موتورسیلکت برقی” تأثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد!

سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر قرار باشد که منبع تأمین برق موتورسیکلت برقی، نیروگاه‌هایی با سوخت فسیلی باشد، تأثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد و با این کار تنها تولید آلودگی را از منابع متحرک به سمت نیروگاه‌ها می‌بریم!