۵۳ میلیون لیتر مواد سوختی امسال در مناطق روستایی کرمانشاه توزیع شد ۱۳ دی ۱۴۰۱

۵۳ میلیون لیتر مواد سوختی امسال در مناطق روستایی کرمانشاه توزیع شد

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از توزیع بیش از ۵۳ میلیون لیتر انواع مواد سوختی در مناطق روستایی استان تا پایان آذر امسال خبر داد و گفت: این مواد سوختی شامل نفت گاز ۴۰ میلیون لیتر، نفت سفید بیش از ۱۲ میلیون لیتر، بنزین ۸۰۰ هزار لیتر و گاز مایع ۱۰۰ هزار کیلوگرم است.