به آب اندازی و برپا کردن جکت عملیاتی پیچیده و حساس است ۰۶ خرداد ۱۳۹۹

به آب اندازی و برپا کردن جکت عملیاتی پیچیده و حساس است

مدیرعامل گروه پتروپارس پس از انجام موفقیت آمیز عملیات به آب اندازی نخستین جکت فاز 11 پارس جنوبی گفت: عملیات به آب اندازی و برپا کردن جکت، عملیاتی پیچیده و حساس است که باید با دقت بالایی انجام شود و تمام ارکانی که این کار را انجام می دهند با هم هماهنگ باشند.

مدیرعامل گروه پتروپارس مراحل نصب نخستین جکت فاز 11 پارس جنوبی را تشریح کرد ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
در ارتباط زنده با رئیس جمهور

مدیرعامل گروه پتروپارس مراحل نصب نخستین جکت فاز 11 پارس جنوبی را تشریح کرد

مدیرعامل گروه پتروپارس در ارتباط زنده با رئیس جمهوری گفت: پس از نصب نخستین جکت فاز 11، به منظور برداشت روزانه 28.5 میلیون متر مکعب گاز در گام اول عملیات حفاری پنج حلقه چاه و پس از آن هفت حلقه چاه انجام می شود.