تفاهم وزارت نیرو و سازمان نظام‌مهندسی معدن برای حفاظت از منابع آب ۰۶ آذر ۱۳۹۸

تفاهم وزارت نیرو و سازمان نظام‌مهندسی معدن برای حفاظت از منابع آب

تفاهم‌نامه همکاری وزارت نیرو و سازمان نظام‌ مهندسی معدن ایران برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع معدنی و منابع آب کشور به امضا رسید.