تحقق درآمدهای نفتی در بودجه 1400 ۲۶ آذر ۱۳۹۹

تحقق درآمدهای نفتی در بودجه 1400

عضو کمیسیون انرژی: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نه تنها کمتر بلکه بیشتر هم شد/امسال دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را سه روز زودتر از تاریخ موعد هرساله به مجلس ارسال کرد. لایحه‌ایی که بعد از یک بررسی سطحی نگاه خوش‌بینانه دولت در آن موج میزند.