نخستین چاه میدان سیوند به مدار تولید می‌آید ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

نخستین چاه میدان سیوند به مدار تولید می‌آید

عملیات حفاری نخستین چاه میدان نفتی سیوند در منطقه عملیاتی سیری شرکت نفت فلات قاره ایران پایان یافته است و این چاه به‌زودی به مدار تولید می‌آید.