آغاز عملیات اجرایی خط دوم ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس به استان‌های مرکزی| برنامه‌ریزی برای شیرین‌سازی آب دریا تا ۱.۲ میلیون مترمکعب ۲۲ دی ۱۴۰۱
با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو؛

آغاز عملیات اجرایی خط دوم ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس به استان‌های مرکزی| برنامه‌ریزی برای شیرین‌سازی آب دریا تا ۱.۲ میلیون مترمکعب

عملیات اجرایی خط دوم ابرپروژه انتقال آب خلیج فارس به استان‌های یزد، کرمان و اصفهان، صبح امروز با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو آغاز شد.

خشکسالی و فرونشست؛ تهدیدات ملی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

خشکسالی و فرونشست؛ تهدیدات ملی

یکی از استادان علم سیاست می‌گوید: قلمروسرزمینی که محیط زیست هم از جمله آن است، از شروط اصلی برای تشکیل یک کشور مستقل است. اکنون در سراسر جهان و ایران خشکسالی و فرونشست دو چالش اصلی این حوزه هستند و در زمره تهدیدات ملی محسوب می‌شوند.