ضرورت تصمیم‌گیری مطابق شرایط بحرانی برای وضعیت آب کشور ۰۸ مهر ۱۴۰۱
معاون وزیر نیرو در جلسه بررسی وضعیت تأمین آب کلانشهر مشهد

ضرورت تصمیم‌گیری مطابق شرایط بحرانی برای وضعیت آب کشور

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: شرایط آب در کشور به گونه‌ای است که همه مدیران باید خود را در شرایط بحرانی ببینند و تصمیم‌گیری‌ها بر این اساس صورت پذیرد.