قطع موقت گاز در محدوده منطقه یک تهران ۲۱ تیر ۱۴۰۱

قطع موقت گاز در محدوده منطقه یک تهران

شرکت ملی گاز ایران از قطع موقت گاز در محدوده منطقه یک تهران خبر داد.