واحد دفع پسماند در منطقه ویژه پارس راه اندازی شد ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

واحد دفع پسماند در منطقه ویژه پارس راه اندازی شد

واحد لندفیل خاکچال دفع پسماند‌های منطقه ویژه پارس برای دفن زایدات جامد غیر خطرناک یا خطرناک با حضور مدیر کل پسماند سازمان حفاظت محیط زیست به بهره‌برداری رسید.