زمین های راکد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پس گرفته می شوند ۰۵ خرداد ۱۴۰۲

زمین های راکد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پس گرفته می شوند

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بسیاری از زمین هایی که تحت تملک شرکت های مختلف بوده و پس از گذشت سال ها فعالیتی نداشته اند، پس گرفته و به طرح های جدید با شرایط الزام به فعالیت به شرکت های دیگر واگذار می کند.