حفظ منافع نفتی از مسیر یک توافق برد-برد/ اروپا از برجام چه نفعی می‌برد؟ ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

حفظ منافع نفتی از مسیر یک توافق برد-برد/ اروپا از برجام چه نفعی می‌برد؟

کارشناس حوزه بین‌الملل انرژی گفت: اروپا تمایل دارد موضوع برجام حل شود تا نه تنها بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند بلکه از منابع نفت و گاز ایران بهره‌برداری و اتکای خود را به روسیه کم کنند.