موافقت‌نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با وزارت دفاع امضا شد ۲۵ آذر ۱۴۰۱

موافقت‌نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با وزارت دفاع امضا شد

در دومین روز از اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش‌ها و فرصت‌ها در محل پژوهشگاه صنعت نفت موافقت‌نامه همکاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با وزارت دفاع امضا شد.