نفت را به‌خوبی می‌فروشیم و جابه‌جایی پول به نحو مطلوب انجام می‌شود ۱۵ آبان ۱۴۰۱
معاون اول رئیس‌جمهوری:

نفت را به‌خوبی می‌فروشیم و جابه‌جایی پول به نحو مطلوب انجام می‌شود

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: امروز نفت را به‌خوبی می‌فروشیم و جابه‌جایی پول به نحو مطلوب انجام و هزینه‌های جاری کشور بدون استقراض و روش‌هایی که منجر به تورم شود تأمین می‌شود.