مصرف بنزین خودرو ها ۲.۵ برابر استاندارد جهانی است ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

مصرف بنزین خودرو ها ۲.۵ برابر استاندارد جهانی است

معاون مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مهمترین دلیل افزایش مصرف بنزین وجود خودروهای غیر استاندارد دانست و گفت:خودرو های موجود در کشور ۲.۵ برابراستاندارد جهانی مصرف دارند.