منابع آبی، جواب جمعیت تهران را نمی‌دهد ۰۲ تیر ۱۳۹۹

منابع آبی، جواب جمعیت تهران را نمی‌دهد

افزایش افسارگسیخته و بدون رصد و بدون برنامه جمعیت تهران، کلان‌شهری را که قلب تپنده سیاسی، اداری و اقتصادی ایران است در آینده‌ای نزدیک با مشکل تأمین آب مواجه می‌کند.