وضعیت منابع سدها و آب‌های زیرزمینی مناسب نیست/ چاره‌ای جز اجرای الگوی کشت نداریم ۰۲ بهمن ۱۴۰۱
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

وضعیت منابع سدها و آب‌های زیرزمینی مناسب نیست/ چاره‌ای جز اجرای الگوی کشت نداریم

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود سه میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی در کشور از طریق سدهای وزارت نیرو آبیاری می‌شود، درحالی که امسال وضعیت آبی خوبی را در سدهای کشور نداریم، منابع آب زیرزمینی نیز وضعیت خوبی ندارند و چاره ای جز اجرای الگوی کشت نداریم.