دولت 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی قرض می‌گیرد ۱۲ آذر ۱۳۹۹

دولت 75 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی قرض می‌گیرد

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (14.5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.