ایران و تاجیکستان می‌توانند برق آسیای مرکزی و جنوبی را تأمین کنند ۱۴ آذر ۱۴۰۱
وزیر انرژی تاجیکستان:

ایران و تاجیکستان می‌توانند برق آسیای مرکزی و جنوبی را تأمین کنند

وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان گفت: می‌توانیم با همکاری ایران و ظرفیت موجود در تاجیکستان برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را تأمین کنیم.