مصرف بنزین در کشور به ۱۴۴میلیون لیتر در روز رسید ۰۶ فروردین ۱۴۰۲

مصرف بنزین در کشور به ۱۴۴میلیون لیتر در روز رسید

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با بیان "مصرف بنزین امروز در کشور به ۱۴۴میلیون لیتر در روز رسیده است" گفت: ضرورت ایجاب می‌کند نهضت بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور به‌راه افتد تا بتوان از منابع انرژی به بهترین وجه استفاده کرد.

تأکید مجارستان به آمادگی برای پرداخت پول گاز روسیه به روبل ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

تأکید مجارستان به آمادگی برای پرداخت پول گاز روسیه به روبل

وزیر امور خارجه مجارستان گفت: تغییر مبنای ارزی برای پرداخت پول گاز روسیه به ارز ملی تحریم‌های اتحادیه علیه مسکو را نقض نمی‌کند.

وعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

وعده افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید پتروشیمی

ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران در حال حاضر بیش از ۹۰ میلیون تن است که محصولات متنوعی را شامل می‌شود، اما آنطور که وزیر نفت وعده داده با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان دولت سیزدهم، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۴۰ میلیون تن می‌رسد که بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.