صباغیان: مشکل کشور سوء مدیریت در حوزه آب است ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

صباغیان: مشکل کشور سوء مدیریت در حوزه آب است

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در کشور با مشکل کمبود آب مواجه نیستیم بلکه مشکل اصلی سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی برای بهره گیری از منابع آب دریاهاست.